SAP Sybase SQL Anywhere veebiteenused

Nimi
Sander Sepp
Kokkuvõte
Töö eesmärk oli uurida SAP Sybase SQL Anywhere andmebaasi veebiteenuseid ja luua ainele Andmebaasid (MTAT.03.264) vastavasisulised õppematerjalid. Püstitatud eesmärgid lõputööga saavutati. Töö sisaldab veebiteenuste tutvustust ja näiteid. Lisaks veebiteenuste uurimisele käsitleb lõputöö ka SQL Anywhere veebiteenuste üht suuremat probleemi, veebiteenuste probleemne koostöö dünaamiliste SQL päringutega. Probleem seletati täpsemalt lahti ning toodi välja üks võimalik lahenduse viis koos näidetega. Lõputöö käigus valmistas autor sisuka õppematerjali, mis on koostatud wiki formaadis. Materjal sisaldab teooriat, hulgaliselt näiteid, veebiteenuste ja dünaamilise SQL päringute probleemi tutvustus koos ühe võimaliku lahendusega, veebiteenustega seotud ülesandeid ja lahendusi. Õpematerjal on koostatud viisil, et õppejõul oleks võimalus kasutada seda vastavalt vajadusele. Autori arvates on SQL Anywhere andmebaasi veebiteenuste loomise funktsionaalsus hea alternatiiv traditsioonilistele liidestele nagu JDBC ja ODBC. Andmebaasi veebiteenustega saab lihtsasti luua SOAP veebiteenuseid ja lihtsamaid veebiliideseid. Olukorras, kus andmebaasil on vaja pakkuda või tarbida veebiteenuseid, on andmebaasisiseste veebiteenuste kasutamine küllaltki õigustatud - andmetele pääsetakse otse ligi ja ei ole vaja andmebaasi serverile lisada muid väliseid komponente.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF Lisad