Lause- ja predikaatarvutuse valemite teisendamise õpiprogrammi täiendamine

Nimi
Sander Stroom
Kokkuvõte
Teema lühikirjeldus Lausearvutuse ja predikaatarvutuse valemite teisendamise õpiprogrammi programmeeris 2003. aastal Vahur Vaiksoo oma bakalaureusetöö raames. Seda programmi kasutatakse Tartu Ülikoolis üliõpilastele lausearvutuse ja predikaatarvutuse valemite teisendamise õpetamisel ja nende teadmiste kontrollimisel. Selleks, et programmi kasutajatel oleks lihtsam valemite teisendamist õppida, võiks programm võimaldada nõu küsimist järgmise sammu tegemiseks vastavalt lahendatavale ülesandetüübile. Seda funktsionaalsust peab olema võimalik välja lülitada vastavalt kasutusviisile (harjutamine, kontrolltöö). Programm salvestab praegu lahendused ainult valemite jadana. Lahenduste loetavuse parandamiseks ja võimalikuks automaatseks analüüsiks oleks vaja salvestada ka üliõpilase poolt teisendamiseks valitud valemi osa ja reeglipõhise lahendusrežiimi puhul kasutatud teisendusreegel. Hetkel on programm programmeeritud selliselt, et kõik tekstid, mida programmi kasutaja näeb, on ühes (eesti) keeles. Programmi laiemaks kasutamiseks oleks vaja võimalust keeli lisada ja valida. Eeldatavad tulemused •Programmile lisatakse automaatlahendaja ja võimalus saada nõuannet järgmise sammu tegemiseks. •Igal sammul salvestatakse ka teisendamiseks valitud valemi osa ja teisendusreegel •Programmi koodi on muudetud selliseks, et oleks võimalik sellele tõlkefaile kirjutada. Programmisiseselt saab valida, millist keelt programm kasutab. •On koostatud juhendid programmi tõlkijatele tõlkefailide loomiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Rein Prank
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF Lisad