Ubuntu skeemiredaktori Dia lokaliseerimine eesti keelde

Nimi
Pille Pärn
Kokkuvõte
Maailm globaliseerub aina kiiremas tempos, samuti on arvutid muutunud luksuskaubast igapäevaseks tarbeesemeks. Aina enam inimesi, kes kasutavad erinevaid keeli, omavad ligipääsu arvutitele. Konkurents arendajate vahel on tihe ning seetõttu pööratakse üha enam tähelepanu detailidele nagu lokaliseerimine, mis võivad anda turueelise. Lokaliseerimine ehk tarkvara kohandamine uues keele- ja kultuuriruumis kasutamiseks on keeruline ülesanne. Käesoleva bakalaureusetöö raames tõlgiti Ubuntu vabavaraline skeemiredaktor Dia ja selle abiinfo eesti keelde. Tegu on mitmekülgse struktuursete skeemide joonestamise tarkvaraga, mis lihtsustab nii tarkvara-, keemia- kui ka elektriinseneride igapäevatööd. Programmi kuuluvate baasobjektide, eeldefineeritud ja ise defineeritud skeemiobjektide abil saab luua kümneid eritüübilisi skeeme, mistõttu võiks programm nüüd tõlgituna ka Eestis laiendada oma kasutajaskonda. Kindlasti on programmi üheks sihtrühmaks ka tudengid ning vabakutselised. Lisaks tõlkimisele läbis programm veel ühe testimistsükli ning leitud vead raporteeriti. Minu jaoks oli tegu põneva väljakutsega ning pani proovile nii minu ajaplaneerimise ning inglise ja saksa keele oskused kui ka võime kiiresti palju infot läbi analüüsida ning tihti puuduliku konteksti põhjal siiski korrektset tõlget koostada. Kartus, et tegu pole piisavalt infotehnoloogilise ülesandega hajus kiiresti - vaja läks nii keele- kui ka arvutioskust ning kokkupuudet tehnikavallaga. Tulemuseks on tõlgitud tarkvara, mis kindlasti annab lisaväärtust ka Estobuntu kasutajatele pärast Dia sellesse liitmist. Konkreetset kokkulepet selleks ei ole, kuid kui tõlkelahendus meeskondliku kontrolli läbib, siis võin eeldada, et see määramata tulevikus ka Estobuntusse lisatakse. Lisaks tarkvarale on valminud ka detailne abiinfo, mis kindlasti programmi kasutamist lihtsustab.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Neeme Kahusk
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF Lisad