Orbitaaldünaamika teegi OREKIT kasutamine satelliitside kontaktide optimaalseks planeerimiseks

Nimi
Mart Vellak
Kokkuvõte
Alates 7. maist on Eesti kosmoseriik ja meie kosmosemissiooni edukaks opereerimiseks kasutame satelliitsidejaamu, mille juhtimiseks on kasutusel vabavaralisel raamistikul Hummingbird põhinev missioonijuhtimistarkvara (MCS – ingl k. Mission Control Software). Raamistik Hummingbird on laialdase kasutusalaga tarkvaraplatvorm seadmete töö jälgimiseks ja juhtimiseks. Paraku on raamistikust puudu satelliitside jaoks oluline komponent, mis võimaldaks ette planeerida sidekontakte satelliitide ja maajaamade vahel. Minu bakalaureusetöö eesmärgiks on luua komponent, mis suudaks ette planeerida sidekontakte satelliitide ja maajaamade vahel. Komponendi eesmärk on arvutada satelliidi operaatori poolt ette antud ajavahemikul kõik kontaktid ja kontakte iseloomustavad parameetrid. Kontakte iseloomustavate parameetrite abil valmistatakse maajaamad ülelennuks valmis – pööratakse paika antennid ja seadistatakse raadiosagedused. Arvutuste tegemiseks kasutan Java teeki OREKIT. OREKIT meetodite abil saab arvutada kontaktide toimumise alguse ning lõpu ajad ja parameetrid. Parameetriteks on näiteks asimuut, elevatsioon, Doppleri nihe, signaali sumbuvus, maajaama ja satelliidi vaheline kaugus ning signaali viivitus. Lisaks kontaktide arvutamisele on operaatorite igapäevaseks väljakutseks piiratud maajaamade ressursside optimaalne kasutamine mitmete satelliitide missioonide läbiviimiseks. Optimeerimist vajavad juhud võib jaotada kolmeks: kui kasutada on üks satelliit ja mitu maajaama, üks maajaam ja mitu satelliiti või mitu maajaama ja mitu satelliiti. Antud töös keskendutakse ühe satelliidi ja mitme maajaama sidekontaktide optimeerimisele, käsitledes teoreetilisi lahendusi, mis võtavad arvesse sideoperaatorite vajadusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Urmas Kvell, Lauri Kimmel, Tõnis Eenmäe
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF Lisad