Tartu Ujumisklubi infosüsteemi arendus

Nimi
Marko Tiidla
Kokkuvõte
Ujumine on Eestis laialt levinud spordiala, mida harrastab spordiklubides üle Eesti pea 10 000 inimest. 2012/2013 hooaja seisuga on nende seas ka 738 litsentseeritud võistlussportlast. Osa nendest harrastajatest ning tõsistest sportlastest esindab võistlustel ka Tartu Ujumisklubi. Praegu säilitatakse iga-aastaselt võistlustel ujutud tuhanded tulemused kontoritarkvara failides, mis ei võimalda ujumishuvilisel mugavalt soovitud informatsiooni leida. Lisaks soovib Tartu Ujumisklubi oma sportlaseid nende tulemuste põhjal rühmadesse jaotada ning klubi rekordeid säilitada. Probleemi lahenduseks valmis käesoleva bakalaureusetöö käigus Tartu Ujumisklubile infosüsteemi prototüüp, mille valmimiskäiku ning ülesehitust antud töö kirjeldabki. Infosüsteemi prototüüp valmis vastavalt Tartu Ujumisklubi juhatuse poolt esitatud nõuetele ning võimaldab tulemuste sisestamist, nende säilitamist ning kõikidele veebilehe külastajatele mugavat näitamist. Infosüsteem võimaldab administraatoril pärast võistlusi peaaegu automaatselt kõik soovitud informatsioon andmebaasi sisestada. Selleks konverteeritakse Java Appleti abiga Microsoft Accessi andmebaas kasutaja arvutis SQLite andmebaasiks, loetakse sealt andmed ning saadetakse need JSON kodeeringus serverisse, kus toimub salvestamine. Kõikidel veebikülastajatel on võimalik vaadata võistluste tulemusi, Tartu UK rekordeid, EUL järkude täitmise ning Rudolph-Tabelle punktide täitmise tabeleid. Lisaks näha kõikide infosüsteemis esinevate sportlaste kohta lühikest profiililehekülge. Infosüsteemi loomiseks kasutati üldlevinud veebirakenduste loomise tehnikaid, mis võimaldavad nii töö autoril kui vajadusel mõnel teisel arendajal kerge vaevaga infosüsteemi arendust jätkata. Serveri loomisel kasutati PHP CodeIgniter raamistikku ning lähtuti mudel-vaade-kontroller arhitektuurist. Veebilehe ülesehituseks ning kujundamiseks kasutati Twitteri Bootstrap ning kohati ka jQuery UI raamistikke. Infosüsteemi prototüübi edasiarendus sisaldab kõigepealt andmete muutmise võimalust ning konfliktide kõrvaldamise võimalust. Seejärel kliendi ja serveri vahelise suhtluse kiiruse ning andmebaasi päringute optimeerimist. Lõpuks tuleb läbi testida erinevate andmebaaside ning puudulike andmete korral infosüsteemi toimimine. Samal ajal saavad veebilehe külastajad infosüsteemi kasutada, kuid peavad mõistma, et kõik kuvatavad andmed ei pruugi olla tõesed. Prototüüp on leitav internetis aadressil www.tuk.ee/is.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF