Kiire kaardiliides mahukate vektorandmetega

Nimi
Dmitri Timašjov
Kokkuvõte
Tänapäeva maailmas esineb sageli vajadus kujundada ja arendada igasuguseid veebipõhiseid geograafilisi infosüsteeme (GIS), praktilistel ja teaduslikel eesmärkidel. Tihti juhtub, et geograafiliste andmete maht, mida infosüsteem peab samaaegselt kasutajale näitama ja edastama on nii suur, et veebilehitsejatel võivad tekkida probleemid andmete visualiseerimisega ja kiire esitamisega. Peamine töö eesmärk on uurida kuidas olemasolevad geoandmete visualiseerimise vahendid toetavad suuri geograafilisi andmekogumeid (rohkem kui 100000 objekte), nende kodeeringut ja kujutamist kaardil. Tähelepanu pööratakse ülevaatele, kus kirjeldatakse kõige sagedamini kasutatavad meetodit ja tehnoloogiad, mis töötavad väga suuremahuliste ja mitmedimensionaalsete andmetega ja võimaldavad määrata kuvatavate andmete hulka erinevatel suumiastmetel. Töös võrreldakse visualiseerijaid (SVG, canvas), serveri- ja kliendipoolseid klasterdamise tehnikaid ning detsimeerimise printsiipi. Lisaks uuritakse geoandmete visualiseerimise kasutusmugavust. Väga suuremahuliste andmete kuvamisel ei ole kasutajale tihtipeale arusaadav, mida on kaardile visualiseeritud. Lõpptulemusena luuakse väike GIS veebirakendus, kus rakendatakse mõningaid optimeerimis- ja visualiseerimistehnikad, et näha kuidas veebilehitsejad saavad hakkama väga suuremahuliste andmemahtudega. Rakenduse testimisel saadud tulemused korrastati ja analüüsiti, et hinnata valitud meetodite töökindlust ja jõudlust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vambola Leping, Toivo Vajakas
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF Lisad