Süsteemi disain ja re-disain Tartu Üliõpilasküla näitel

Nimi
Erik Raudsepp
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö käigus sai läbi tehtud süsteemi disaini ja re-disaini protsess, mis eelneb paper prototyping osale ja keskkonna uuendamise käigus ellu viidavatele muudatustele. Töö käigus vaatasin üle praeguse süsteemi ning viisin läbi kasutajatestid ja intervjuud, mille põhjal selgusid peamised probleemid, mis kasutajatel süsteemi kasutades tekivad. Intervjuu ja vestluse käigus Tartu Üliõpilasküla majutusjuhi Janika Hangoga selgitasin välja Tartu Üliõpilasküla poolse nägemuse süsteemi eesmärgist ning toimimisest. Vestluse käigus jõudsin vahetada mõtteid praegu olemasoleva funktsionaalsuse toimimist ja vajadusi lisafunktsionaalsuse järgi, mille kajastasin ka muudatuste hulgas ära, et leht vastaks ka ühiselamute haldaja ootustele. Muudatuste planeerimisel tutvusin olulises mahus vastava kirjandusega ning viisin end kurssi User Interface (UI) ja user-focused süsteemi põhimõtetega, millest olulisemad antud tööd ja üliõpilaskonnast koosnevat kasutajagruppi puudutava tõin ka töö raames välja. Kasutajatestide ja intervjuude käigus saadud tagasisidest ja kogutud teabest lähtuvalt kirjeldasin tehtavaid muudatusi ja koostasin ka peamised üliõpilaste kasutusjuhtude kirjeldused. Koostasin mõned peamised vaated, et anda aimu millisena leht võiks välja nägema hakata ning kuidas paigutuvad peamised elemendid. Kõige põhjalikumalt lähenesin kasutajaks registreerimise ühele tüüpvaatele, sest tegemist on ühe esimese kokkupuutega süsteemiga, mis loob kasutaja jaoks eelhäälestuse ning mõjutab järgnevalt olulisel määral suhtumist E-kyla keskkonda. Viimase osana koostasin süsteemile esitatavad nõuded. Minu tehtud töö tulemusena on olemas piisav sisend, et edasi koostada süsteemi kõik vaated ning asuda paper prototyping protsessi juurde, mille käigus saada kasutajatelt tehtud muudatustele tagasiside viimase lihvi andmiseks. Edasine plaan on Tartu Üliõpilasküla juhatuses uue veebilehe arendamine taas päevakorda tõsta ning käesolevat bakalaureuse tööd selle sisendina kasutada. Usun, et veebilehe re-disaini ja lisanduva funktsionaalsuse tulemusena muutub veebilehe kasutajakogemus tunduvalt positiivsemaks ning see säästab ka töötajate tööaega, kiirendades mitmeid protsesse ja vähendades ühtlasi ka vigade tekkimise tõenäosust.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping, Erkki Leego
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF Lisad