LEGO Mindstorms NXT juhtimine mobiilsete seadmetega

Nimi
Andres Kiik
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua ülevaatlik õppematerjal LEGO Mindstorms NXT roboti juhtimisest mobiilsete seadmetega, täpsemalt Android mobiilsel platvormil seadmetega. Õppematerjali koostamisel on arvestatud, et selle sihtgrupiks on põhi- ja keskkooli õpilased, peamiselt huviringidest, ning õppematerjali eesmärgiks on tõsta LEGO Mindstorms NXT roboti kasutamist koolides, andes robotile rohkem rakendusvõimalusi, kasutades selleks mobiilseid seadmeid, mida enamus õpilasi omab. Töö jaguneb kolmeks osaks. Esimeses osas tutvustatakse lugejale LEGO Mindstorms NXT robootikakomplekti: antakse täpne ülevaade komplekti kuuluvatest detailidest. Esimese osa teises peatükis viiakse lugeja kurssi mobiilsete seadmete arenguga ja tutvustatakse põhjalikumalt mobiilset platvormi Android ning sellega seonduvaid termineid. Teine osa hõlmab endas kümne NXT roboti kaugjuhtimiseks mõeldud rakenduse ülevaadet. Rakendused on valitud Google Play’st populaarsuse alusel. Ülevaate andmisel lähtutakse ühest kindlast mallist, mis sisaldab endas informatsiooni rakenduse funktsioonide, paigaldamise ja kasutamise kohta ning samuti leiab sealt selle, mis Android versioonist rakendust toetatud on ja kokkuvõtliku osa, kus käsitletakse rakenduse plusse ja miinuseid ning seda, milliste ülesannete lahendamiseks rakendus sobilik on. Juhendid hõlmavad endas ka kuvatõmmiseid, mis annab lugejale visuaalse ettekujutuse rakendusest. Kolmas osa koosneb viiest ülesandest, mis on seotud NXT robotiga ning mille lahenduse leidmisel tuleb kasutada teises osas dokumenteeritud rakendusi. Ülesanded annavad suurepärase võimaluse juhendajatele testida rakendusi ning saada tegelik ülevaade sellest, mida kõike on võimalik nendega teha. Bakalaureusetöö raames õppematerjali loomine oli küll kohati keeruline, kuna raske on keerulisi asju lihtsasti kirja panna, kuid teema oli minu jaoks huvipakkuv ja praktiline osa tööst lisas põnevust.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF