Tulemüüride taga paiknevate nutitelefonide adresseerimine

Nimi
Kristjan Reinloo
Kokkuvõte
Nutitelefonid on tänapäeval kogumas järjest enam populaarsust, kuna nende tehniliste parameetrite arengu tõttu on nad hakanud asendama süle- ja lauaarvuteid. Traditsioonilised nutitelefonide rakendused enamasti ainult tarbivad internetis leiduvat informatsiooni. Kuna aga tarkade seadmete arvutusvõimsus on juba võrreldav kodukasutaja sülearvutitega, saab neid kasutada ka hoopis serveritena. See loob omakorda aga eeltingimused uut tüüpi rakenduste arenguks. Paraku on tõsine probleem nii nutitelefonide kui ka teiste seadmete adresseerimisega üle interneti, mis asuvad tavalistes kohtvõrkudes nagu näiteks kodudes. Antud probleem on enamasti tingitud tõsiasjast, et kõikide võrgus leiduvate seadmete identifitseerimiseks ei jätku unikaalseid aadresse. Seetõttu on kasutusele võetud võrguaadresside tõlkimine (network address translation), mis aga omakorda raskendab suvaliste seadmete adresseerimist. Antud töös on välja pakutud üks võimalikest lahendustest, kuidas luua ühendus nutitelefonidega, mis asuvad võrguaadresse tõlkivate ruuterite taga. Selleks on kasutatud nutitelefonidele teatiste saatmise võimalust ning manuaalselt internetiprotokolli (IP) pakettide koostamist, et tekitada ajutised tunnelid ruuterites. Tarkvara, mis selle töö raames kirjutati, testiti olukorras, kus mõnda teenust pakkuv nutitelefon oli võrguaadresse tõlkiva ruuteri taga. Ühenduse loomine oli edukas, kuid antud lahendus nõuab mõningate eeltingumuste täitmist. Näiteks peab nutitelefonis olema võimalik jooksutada koodi administraatori õigustes, ruuterid peavad võrguaadresside tõlkimisel kasutama kasvavaid pordinumbreid ning võrk ei tohi olla liialt koormatud. Kuna valminud lahendus on alles esmane prototüüp, saab seda tulevikus edasi arendada, et see oleks kasutatav ka reaalsetes rakendustes. Töös on välja toodud soovitused lisada ruuterite ja tulemüüride omaduste avastamise funktsionaalsus ning muude tunnelite tekitamise meetodeid, mis töötaksid ka teistsuguste omadustega võrkude ja seadmete korral.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF