Multilineaarsetel kujutustel baseeruvast atribuudipõhisest krüpteerimisest loogikaskeemide jaoks

Nimi
Kairi Kangro
Kokkuvõte
Töös antakse ülevaade atribuudipõhisest krüpteerimisest. Tutvustatakse Garg et al artiklis "Attribute-Based Encryption for Circuits from Multilinear Maps" esitatud konstruktsiooni. Tehakse ka mõned ettepanekud antud konstruktsiooni parandamiseks, ja tõestatakse saadud konstruktsiooni turvalisus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Helger Lipmaa, Sven Laur
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF