Interaktiivne kohandamisvõimeline õppimine: uus lähenemine aju-arvuti liidese süsteemi õpetamiseks

Nimi
Ilja Kuzovkin
Kokkuvõte
Aju-arvuti liides (AAL) on süsteem, mis võimaldab infovahetust inimese aju ja arvuti vahel. Kasutades erinevaid neuropildistuste tehnikaid aju aktiivsust salvestatakse ja saadetakse arvutisse, kus signaal töödeldakse masinõpe meetoditega. AALi põhieesmärk on anda inimesele võimalust juhtida välisseadet kasutades mõttejõudu. Inimese mõtteseisundite eristame on raske ülesanne, mis ei ole lahendatav ainult masinõpe kasutamisega. Vastuvõetav klassifitseerimise täpsuse tase on saavutatav pärast pikajalist õpetamise protsessi, mille jooksul inimene õpib kuidas ta peab tekitama sobivad mõtteseisundid, ning arvuti loob mudeli, mis oskab neid eristada. Käesolevas töös me esitame uut lähenemist AAL süsteemi õpetamise protsessi jaoks. See põhineb inimese ja arvuti koostoimimise ideel, mille jooksul mõlemad osapooled adapteerivad oma käitumist vastavalt sellele, millist tagasisided nad saavad suhtlemise ajal. Pakutud viisi vastandiks on võetud traditsiooniline lähenemine, kus katseisik ei saa tagasisidet õppeprotsessi edukusest selle käigus. Teine uudsus traditsioonilise meetodiga võrreldes on juhendamata õppealgoritmi kasutamine (iseorganiseeriv kaart, SOM) meie süsteemi tuumana. Algne iseorganiseeruva kaardi algoritm on täiendatud niimoodi, et ta esindab tõenäosusliku ennustamise mudelit, mis oskab klassifitseerida aju signaali, anda tagasisidet katseisikule ning vajadusel kohandada mudelit reaalajas. Tuginedes läbiviidud eksperimentide tulemustel e järeldame, et interaktiivne lähenemine süsteemi õpetamiseks omab hulk eelisi traditsioonilise meetodiga võrreldes.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Konstantin Tretjakov
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF