Asutuse sisene ainu-tarbijaga ettevõtte tarkvara andmekihi migratsioon Azure pilve keskkonda: Mitme -tarbijaga andmekihi juhtumiuuring

Nimi
Halil Ibrahim Karaca
Kokkuvõte
Kokkuvõte Pilvearvutuse edu muudab radikaalselt tavasid kuidas edaspidi infotehnoloogia teenuseid arendatakse, juurutatakse ja hallatakse. Sellest tulenevalt on sõnakõlks „pilve migratsioon“ vägagi aktuaalne paljudes ettevõtetes. Tänu sellele tehnoloogiale on paljud suured ja väikesed ettevõtted huvitatud enda tarkvara, andmebaasi süsteemide ja infrastruktuuri üleviimisest pilve keskkonda. Olemasolevate süsteemide migreerimine pilve võib vähendada kulutusi, mis on seotud vajamineva riistvara, tarkvara paigaldamise ning litsentseerimisega ja samuti selle kõige haldamiseks vajaminevate inimeste palkamisega. Rakenduse ja selle andmete hoidmine pilves, mis teenindab mitmeid üürnike (ik. tenants) võib osutuda kalliks kui ei kasutada jagatud lähenemist üürnike vahel. Sellest tulenevalt on teadlikult disainitud rakenduse ning andme arhitektuur äärmiselt oluline organisatsioonile, mis kasutab mitme-üürniku (ik. multi-tenant) lähenemist. Käesolevas magistritöös kirjeldatakse juhtumiuuringut (ik. case study) ning saadud kogemusi eraldiseiseva majasiseselt paigaldatava rakenduse migreerimisel Azure pilve keskkonda. Töö kirjeldab juristidele mõeldud tootlikkuse mõõtmise tarkvara andmekihi migreerimist Azure pilvekeskkonda. Majasisese ühe tarbijaga tarkvara andmekihi üleviimine efektiivsele mitme-üürniku andmekandja süsteemi pilve keskkonnas nõuab lisaks ka kõrgetasemelise autentimis-mehhanismi disainimist ning realiseerimist. Töö põhirõhk on turvalise skaleeruva ning mitme-üürniku efektiivse andmekandja süsteemi arhitektuuri disainimine ning realiseerimine pilve-keskkonda. Projektis kasutatakse SQL Database’i (endine SQL Azure) poolt pakutavat sisse ehitatud võimekust (SQL Federations) selleks, et tagada turvaline andmete eraldatus erinevate üürnike vahel ja andmebaasi skaleeruvus. Tarkvara andmekihi migreerimine pilve keskkonda toob kaasa kulude vähenemis, mis on seotud tarkvara tarnimisega, paigaldamise ning haldamisega. Lisaks aitab see ettevõttel laieneda uutele turgudele, mis enne migreerimist oli takistatud kohapeal teostava tarkvara paigaldamisega. Tänu pilves olevale andmekihile nõuab uuele kliendile süsteemi paigaldamine väga väikest kulutust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Peep Küngas, Indrek Karu
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF