arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Paralleelne Mustriotsing
Nimi Egon Elbre
Kokkuvõte Üks huvitav uurimisprobleem andmete analüüsimisel on mustriotsing. Mustrid võivad näidata kuidas andmed on tekkinud ja kuidas ta ennast kordab. Andmete mahu kiire kasvamise tõttu on vajadus algoritmidele, mis skaleeruvad mitmele protsessile. Selles töös me uurime kuidas paralleliseerida olemasolevat algoritmi kasutades kolme ideed: üldistamine, liigendamine ja reifitseerimine. Me rakendame neid ideid SPEXS-il, mustriotsingu algoritm, ning tuletame paralleelse algoritmi SPEXS2, mille me ka implementeerime. Lisaks me uurime probleeme, mis tekkisid selle algoritmi implementeerimisel. Selles töös tutvustatud ideid saab kasutada teiste algoritmide üldistamisel ning paralleliseerimisel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Jaak Vilo
Kaitsmise aasta 2013
PDF