Privaatsust säilitav lineaarne planeerimine

Nimi
Alisa Pankova
Kokkuvõte
Rakendusmatemaatikat kasutatakse paljudes reaalse maailma probleemides. Nende probleemide lahendamine võib olla seotud tundlike andmetega. Sellisel juhul läheb tarvis krüptograafilisi meetodeid. Kuigi on tõestatud, et iga funktsiooni saab arvutada turvaliselt, on küsimus selles, kuidas teha seda efektiivselt. Üldiselt võib olla keeruline lahendada optimeerimisülesandeid nii turvaliselt kui ka efektiivselt, kuid häid lahendeid saab leida kitsamatele ülesannete klassidele, näiteks lineaarse planeerimise ülesannetele. Käesolev töö annab ülevaate teisenduspõhisest privaatsust säilitavast lineaarsest planeerimisest, tutvustades mõningaid probleeme eelmistes töödes ja näidates teisenduspõhise meetodi ebaturvalisust. Töö esitab konkreetseid ründeid olemasolevate teisendusmeetodite vastu. Töös pakutakse välja võimalikud viisid nende rünnete eest kaitsmiseks ja seejärel näidatakse, et mõned teisenduspõhise meetodi puudused ei ole üldse ületatavad, vähemalt eelmistes töödes kasutatud teatud teisenduste klassi raamesse jäädes.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Peeter Laud and Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF