Keskkonnapõhise konfiguratsiooni eraldamine rakenduse arhiivist

Nimi
Ats Uiboupin
Kokkuvõte
Iga rakenduse paigaldamisel erinevatesse keskkondadesse (nt arenduskeskkond, kvaliteedikontrolli keskkond, toodangkeskkond) on vajalik rakenduse konfigureerimine, mis sõltub keskkonnast, kuhu rakendus paigaldatakse. Rakenduse tarne ja paigaldusega on sageli seotud mitu inimest ning rakenduse (ümber)konfigureerimine toimub sageli käsitsi, mis on aega- ja ressurssinõudev tegevus. Kui keskkonnapõhise konfigureerimisega seotud info on rakenduse osa, siis peale konfiguratsiooni muutmist sageli ehitatakse kogu rakendus uuesti. Tavaliselt rakenduse keskkonnaspetsiifilise konfiguratsiooni muutmine ei nõua kogu rakenduse uuesti ehitamist, vaid üksnes konfiguratsioonifailide sisu muutmist. Käesoleva töö eesmärgiks on välja töötada lahendus keskkonnaspetsiifilise konfiguratsiooni eraldamiseks rakendusest, mis võimaldab lihtsustada rakenduse konfigureerimisprotsessi. Käesolev töö on jaotatud kaheks suuremaks peatükiks. Töö esimeses peatükis tutvustatakse erinevaid metoodikaid, mida on võimalik kasutada rakenduse konfigureerimiseks. Samuti antakse ülevaade, millised on võimalused neid meetodeid kasutades teha rakendusele kättesaadavaks keskkonnaspetsiifilised seadistused. Lisaks tutvustatakse rakenduste paigaldamiseks mõeldud toodet LiveRebel, millele antud lõputöö praktilise osana lisati lahendus, mis võimaldab keskkonnaspetsiifilisi seadistusi tsentraalselt määrata. Keskkonnale määratud konfiguratsiooni kasutatakse automaatselt paigaldatavale rakendusele konfiguratiooni kättesaadavaks tegemisel, milleks rakenduse jaoks on realiseeritud kaks erinevat võimalust. Teises peatükis sõnastatakse detailsed eesmärgid rakendusele LiveRebel lisatava funktsionaalsuse jaoks ning selgitatakse, milliseid lahendusi iga seatud eesmärgi saavutamiseks kasutati ning miks alternatiivsed lahendused kõrvale jäeti. Suur osa väljatöötatud lahendustest on juba LiveRebel viimases versioonis olemas ning ülejäänud kirjeldatud võimalustest on valmis ning muutuvad kättesaadavaks järgmises LiveRebel versioonis - LiveRebel 2.8.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Neeme Praks, Helle Hein
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF