Mitmeplatvormiline veebidokumentide pildistamise lahendus

Nimi
Marti Kaljuve
Kokkuvõte
Veebilehte kuvatakse harva täpselt samasugusena erinevates brauseri ja operatsioonisüsteemi kombinatsioonides. Sellel on mitmeid põhjuseid: veebistandardite tõlgendamine brauseri poolt, brauseri visualiseerimismootor, operatsioonisüsteemi vaikefondid, brauserisse installeeritud pistikprogrammid, ekraani eraldusvõime jms. Nende erinevuste tähelepanuta jätmine võib tekitada probleeme veebilehe kujunduses, mille tagajärjeks on klientide kaotamine. Veebidisaineritele võib tunduda veebilehtede testimine mitmes brauseris tavapärase praktikana, et leida brauseritevahelised kujunduse probleemid. Katsed näitavad, et visuaalsete erinevuste käsitsi leidmine on tülikas ja kohmakas ülesanne. Seda teades on meie meeskonna liige loonud algoritmi, mis on osutunud inimestega võrreldes märkimisväärselt kiiremaks ja täpsemaks kujunduses vigade leidmisel. Algoritm töötab selliselt, et veebilehest tehtud aluspilti (tarkvara testimise mõistes oraaklit) võrreldakse samast veebilehest teiste brauseritega tehtud piltidega, leides nendes paigutuse erinevusi, mida ka inimsilm arvestaks väärana. Käesolev töö keskendub probleemile, kuidas eelnevalt mainitud algoritmile sisendit luua. Töö annab valikulise ülevaate olemasolevatest lahendustest ja teenustest, mis tagastavad veebilehe sisu pildi kujul, ning võimalusel mõõdab nende jõudlust. Tuvastatakse nimekiri nõuetest, mis on vajalikud mitmeplatvormilise veebidokumentide pildistamise lahenduse kommertsialiseerimiseks. Seejärel tutvustab töö kiiret ja mitmeplatvormilist meetodit veebilehe täispikkuses pildistamiseks ning annab ülevaate skaleeritava arhitektuuriga veebiteenusest, mis pildistab veebilehti virtuaalsetes ja füüsilistes masinates ning erinevates brauserites ja operatsioonisüsteemides.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Marlon Dumas, Kaspar Loog
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF