Automaatne reeglitel põhinev veebilehe struktuurimallide valimine ja rakendamine

Nimi
Hans Mäesalu
Kokkuvõte
Veebi avatud arhitektuuron loonud soodsa pinnase veebisolevate andmete kasutamiseks nii keerulisemates kui lihtsamates veebirakendustes. Andmete kogumise ja visualiseerimise lihtsustamiseks lihtsates veebirakendustes on loodud hulganisti tööriistu, mille seas on ka mashup'ide loomise tööriistad. Olemasolevate tööriistadega kõrge kasutatavusega mashup veebilehe loomine võib aga paraku olla keerukas, kuna nõuab erinevate tehnoloogiate ning programmeerimiskeelte tundmist, rääkimata kasutatavuse juhtnööridega kursisolemist. Kuigi osad mashup'ide platvormid, a'la OpenAjax Hub, lihtsustavad olemasolevate komponentide kombineerimist, on lahendamata probleemiks siiani nende rakenduste kasutatavus. Käesolev magistritöö kirjeldab reeglipõhist lahendust andmete visualiseerimise vidinate jaoks sobiva veebilehe malli automaatseks valimiseks vastavalt enimlevinud veebilehtede kasutatavuse juhtnööridele. Selleks laetakse vidinate ning struktuurimallide kirjeldused koos kasutatavuse juhtnööridest saadud reeglitega reeglimootorisse ning kasutatakse reeglimootorit ekspertsüsteemina, mis soovitab sobivamaid malle vastavalt etteantud vidinate komplektile. Lahenduse reeglipõhine ülesehitus võimaldab uute vidinate ning mallide lisandumisel või juhtnööride muutumisel operatiivselt reageerida nendele muutustele reeglibaasi täiendamise kaudu. Väljapakutud lahendus realiseeriti käesoleva töö raames Auto Microsite rakendusena, mis koosneb serveri- ning kliendipoolsest osast. Serveri poolel toimub reeglite abil vidinate komplekti visualiseerimiseks sobiva malli valimine kasutades OO jDREW RuleML reeglimootorit ning rakenduse paketeerimiseks koodi genereerimine. Kliendi poolel kasutatakse OpenAjax Hub raamistikkuvidinate turvaliseks eraldamiseks ning omavahel suhtlemapanemisel. Samuti on kliendi poolel lahendatud genereeritud veebilehe vastavusse viimine brauseri võimalustega. Katsetamaks Auto Microsite rakendust praktikas loodi seda kasutades realisatsioonid kahele lihtsale stsenaariumile. Esimesel juhul viusaliseeriti Euroopa 1997-2008 tööjõukulude (Hourly labour costs in Euros (European Union 1997-2008) ing. k.) andmeid kaardi, tabeli, kokkuvõtte ja menüü vidinatega. Teisel juhul kasutati lisaks andmete visualiseerimise vidinatele ka väliseid andmeallikaid, mis olid realiseeritud mittevisuaalsete vidinatena. Saadud andmed visualiseeriti kahe tabeli ning ühe kaardi vidinaga. Näidisveebilehtede loomise tulemusena järeldub, et rakendus sobib lihtsate veebilehtede loomiseks. Lisaks on võimalik lahendust täiendada keerukamate veebirakenduste automaatseks loomiseks läbi vastavate mallide ning reeglite lisamise.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Peep Küngas
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF