Erineva kriitilisusega ülesannete veakindel planeerimine mitmetuumaliste süsteemides

Nimi
Mehrdad Bagheri
Kokkuvõte
Käesoleva magistritöö eesmärgiks on erineva kriitilisusega rakenduste disainiprotsessi toetamine kiipvõrkudel põhinevate kiipsüsteemide süsteemitaseme disainivoos. Kiipvõrkudel põhinevad süsteemid on üks võimalikest platvormidest järgmise generatsiooni küber-füüsikalistes süsteemides. Samal ajal on suureneb vajadus erineva kriitilisusega rakenduste käitamiseks sellistes süsteemides. Seetõttu on vajalik süsteemitaseme töövahendite arendamine, et need toetaksid ka erineva kriitilisusega rakendusi. Käesolevas töös on laiendatud olemasolevat süsteemitaseme töökeskkonda, lisades sellele arendusvahendid erineva kriitilisusega arvestamiseks. Eesmärgiks on luua modelleerimis- mitte simuleerimiskeskkond, et tagada disainiprotsessi kiirus. Samal ajal on tagatud loodavate planeeringute täpsus, mis võimaldab nende kasutamist simulaatorites. Käesolev magistritöö laiendab olemasolevat süsteemitaseme töökeskkonda. Peamiseks eesmärgiks on ressursside kasutamise optimeerimine, mis tekib rangete reaalajasüsteemide puhul. Samal ajal on eesmärgiks usaldusväärsuse ja süsteemi käitumise ennustatavuse säilitamine, et tagada kriitiliste komponentide ajaliselt korrektne käitumine. Loodud mudel võimaldab erineva kriitilisuse arvutamist nii ülesannetes kui ka kommunikatsioonis. Samuti on loodavad planeeringud võimelised tolereerima teatud arvu vigu nii ülesannetes kui ka kommunikatsioonis. Erineva kriitilisusega ülesandeid ja kommunikatsiooni käsitletakse erinevalt. Kui kriitiliste ülesannete puhul on alati eelduseks maksimaalne võimalik täitmisaeg, siis mitte-kriitiliste ülesannete puhul arvestatakse keskmist täitmisaega. Tulemused on tõestatud erinevate eksperimentidega ning nende põhjal võib väita, et erineva kriitilisuse arvestamine aitab märgatavalt tõsta süsteemide efektiivsust ja suurendada süsteemi koormatust, samas säilitades ajalise korrektsuse.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Gert Jervan
Kaitsmise aasta
2013