Videojuhised programmeerimise aluste kursustel

Nimi
Maria Gaiduk
Kokkuvõte
Antud töös on käsitletud videojuhiste integreerimist õppetöösse. Vaatluse all on erinevad videojuhiste kasutuselevõtu aspektid: tehniline keerukus, ajakulu ja üliõpilaste hinnang videote kasutamisest/kasutusmugavusest. Uuritud on varasemaid teadustöid samal teemal, et saada ülevaade, mida on mujal maailmas tehtud ning mis tulemusteni jõuti. Ühtlasi on käesoleva töö raames koostatud 15 videojuhist kahe kursuse jaoks ning küsitletud tudengeid, selgitamaks nende hinnanguid ja arvamusi videojuhiste kasutamise kohta õppetöös. Lisaks annab videote valmistamine ettekujutuse videomaterjalide koostamise ajamahust ja keerukusest. Ühel videote koostamise juhul on võrreldud kahe sama sisuga, kuid erinevate vahenditega valmistatud video kvaliteeti ning kvaliteedi mõju tudengite hinnangule videotest arusaamisel. Saadud tulemused on pigem esialgsed ja sobivad kasutamiseks alusena edasiste uuringute läbiviimisele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF