Süsteemi disain ja re-disain Tartu Üliõpilasküla näitel

Nimi
Erik Raudsepp
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on läbi viia süsteemi disain ja re-disain Tartu Üliõpilasküla näitel, selgitades välja, millised on üliõpilastest kasutajate ootused ja vajadused Tartu Üliõpilasküla veebilehe suhtes, ning selgitada välja, milline on kasutajasõbralik süsteem. Töö käigus on plaan selgitada välja praeguse süsteemi olemus ja selle kitsaskohad, viies läbi intervjuud ja kasutajatestid süsteemi kasutajate, potentsiaalsete kasutajate ja Tartu Üliõpilasküla esindajatega, kes selle süsteemi abil haldavad üliõpilaselamuid. Süsteemi re-disaini käigus tutvun vastavate uuringute ja kasutajakesksete süsteemide (inglise k user-focused) alase kirjandusega ning seejärel püstitan süsteemile esitatavad nõudmised ja toon välja põhimõtted, millega arvestada uue süsteemi loomisel. Kombineerides kasutajatestide tagasisidet, haldaja vajadusi ja sellealaste uuringute soovitusi, kirjeldan muudatusi, mille tegemine muudab uue süsteemi kasutajasõbralikuks ning funktsionaalsemaks. Olles ise Tartu Üliõpilasküla juhatuse liige, soovin anda bakalaureusetöö raames valmivad soovitused edasi sisendiks uue süsteemi loomise protsessile. Tõenäoliselt ei jõua antud bakalaureusetöö mahu piires katta kõiki osi süsteemi re-disaini protsessis. Plaanis on valmis saada süsteemile esitatavad nõudmised, et pärast seda saaks asuda uue süsteemi vaadete testimiseni pabertestimise meetodil (inglise k paper prototyping).
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping, Erkki Leego
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF Lisad