Erinevad meetodid ja nende võrdlus rändkaupmehe probleemi lahendamisel

Nimi
Erich Jagomägis
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada erinevate probleemilahenduse algoritmide tööpõhimõtteid, uurida nende omadusi ning leida nende eelised ja puudused. Töö tulemusi saavad kasutada Tartu Ülikoolis õpetatava kursuse Tehisintellekt I kuulajad toetava ja lisamaterjalina probleemilahendusmeetodite omandamiseks. Algoritme uuritakse ühe kindla algoritmilise probleemi baasil. Iga algoritmi juures tutvume esmalt selle ülesehituse ja algoritmiliste omadustega. Lisaks võrdleme kõikide algoritmide tööd ja tulemusi omavahel. Uurimistöö sisu eeldab lugejalt arusaama programmeerimises tuntumatest andmestruktuuridest ja terminitest. Mõningate tehnoloogiate tausta seletatakse täpsemalt, juhul kui need ei ole Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna informaatika bakalaureuseõppe õppekavas. Käsitletud algoritme on implementeeritud õpiprogrammis, mis hõlbustab algoritmide tulemuste ja töö visualiseerimist. Bakalaureusetöö raames tutvume tehisnärvivõrkudega ja nende seast lähemalt Hopfieldi närvivõrguga. Uurime tuntumaid pimeotsingualgoritme: süvitsi- ja laiutiotsingut. Käsitletavate heuristiliste otsingualgoritmide hulka kuuluvad lähima naabri algoritm, parim-enne algoritm, geneetiline algoritm ja libalõõmutamise algoritm. Esimeses peatükis tutvustame konkreetset probleemi, mis on valitud algoritmide käsitlemiseks. Sellele järgnevalt uurime iga algoritmi eraldi. Kui oleme tutvunud algoritmidega, analüüsime ja võrdleme neid omavahel. Töö lõpus tutvustame valminud programmi ja teeme ka mõningad tähelepanekud ning ettepanekud tulevaseks arenduseks. Lisades on kirjeldatud matemaatilised funktsioonid, mille abil on võimalik tasandil punktide koordinaatidest luua kaugusmaatriks ja kaugusmaatriksist punktid kahemõõtmelisele tasandile (see on seotud algoritmide käsitlemisel aluseks võetud konkreetse probleemiga). Programm on tööle lisatud CD-l.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Mare Koit
Kaitsmise aasta
2013
 
PDF Lisad