Äriprotsesside simulatsioonid kasutades CPN mudeleid

Nimi
Marek Zäuram
Kokkuvõte
Äriprotsesside juhtimine on tänapäeva maailmas muutunud järjest olulisemaks tänu suurenevatele nõudmistele protsesside tõhusamaks muutmisel. Protsesside juhtimisega üritatakse leida võimalikke kitsaskohti, tõsta tootlikust ja vähendada vajadust ressursside järjele. Paljud protsesside modelleerimise vahendid toetavad lisaks protsesside modelleerimisele mudelite juurutamist ning simulatsioone. Simulatsioonid on üks parimaid tehnikaid protsesside efektiivsemaks muutmisel. Enamus äriprotsesside modelleerimise standardeid ei toeta simulatsioone (k.a. de facto standard BPMN). Mitmed protsesside modelleerimise vahendid võimaldavad simulatsioone, kuid simulatsioonimootor on peidetud nende vahendite sisse. See piirab simulatsioonimootorite laiendatavust ning protsesside simulatsioonides tuleb läbi ajada tarkvara vahenditega. Kuid modelleerimistarkvara võimalused on võrreldes reaalse maailma situatsioonidega väga piiratud. Antud töö eesmärgiks on välja pakkuda eelpool mainitud probleemile üks võimalik lahendus – BPMN meta-mudeli laiendus simulatsiooni atribuutidega. Töös kasutatakse simulatsioonimootorit CPN Tools, mis baseerub Coloured Petri Nets (CPN) modelleerimis-keelel. CPN on loodud spetsiaalselt diskreetsete süsteemide simulatsiooni keeleks. Esmalt tehakse ülevaade BPMN standardist ning kahest levinumast BPMN modelleerimise vahendist – IBM WebSphere Modeller ja IPT Commerce. Järgnevalt antakse lühiülevaade Petri Nets ja CPN mudelitest ning CPN Tools modelleerimisvahendist. Kasutades olemasolevate vahendite analüüsist saadud kogemusi, laiendatakse BPMN standardi meta-mudelit simulatsioonide meta-mudeliga. Seejärel kirjeldatakse kuidas saada simulatsiooni andmetega täiendatud BPMN mudelist CPN mudel ning demonstreeritakse erinevaid võimalusi CPN mudelite simuleerimiseks kasutades CPN Tools vahendeid. Töös kirjeldatud simulatsiooni meta-mudel ja BPMN mudeli elementide teisendamine CPN mudeli konstruktsioonideks on esitatud üldiselt, sest eesmärgiks oli testida välja pakutava lahenduse võimalikkust. CPN Tools sai valitud simulatsioonimootoriks sellepärast, et tema mudelid on kirjeldatud kasutades XML-i. Töö edasiarendusena pakub autor välja BPMN mudelitest CPN mudelite automaatse konverteri loomist.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Marlon Dumas
Kaitsmise aasta
2010
 
PDF