Dünaamiline schema-põhine veebivormide genereerimine Javas

Nimi
Rein Raudjärv
Kokkuvõte
Käesoleva töö eesmärk on kavandada ja realiseerida veebivormide generaator, mille aluseks on XML schema-d ning esituskirjeldused, mis võivad kumbki iseseisvalt muutuda. Esituskirjelduse all peame silmas XML schema elementide üksikasju nagu sildid, kasutajaliidese komponendid jne. Me realiseerime veebivormide generaatori nimega DynaForm. Tegemist on taaskasutatava veebikomponendiga, ms baseerub küll Aranea veebiraamistikul, kuid sellest suurem osa ei sõltu antud raamistikust. Antud komponendi sisenditeks on XML schema, DynaData keeles kirjutatud esituskirjeldus ning XML dokument. Nendest kohustuslik on ainult esimene. Komponendi väljunditeks on genereeritud veebivorm, genereeritud/uuendatud DynaData fail ning vormi andmetega täidetud XML dokument. DynaData esituskirjeldus koosneb kirjetest, mis panevad paika kuidas mingi XML schema element peaks välja nägema. Iga kord kui DynaData faili XML schema-ga sünkroniseeritakse tehakse kindlaks, milliseid schema elemente DynaData kirjed käsitlesid, milliseid mitte ning missuguseid kirjeid ei saanud rakendada kuna vastavaid schema elemente ei leitud. Vastavalt sellele jagatakse DynaData fail Custom, Generated ning Broken nimelisteks lõikudest. Me vaatleme stsenaariumit, kus DynaForm genereerib näidis XML schema jaoks veebivormi. Näeme kuidas XML schema elementide jaoks, mille kohta DynaData kirjed puuduvad koostatakse automaatselt vaikimisi esitustavade alusel uued DynaData kirjed. See samm illustreerib loodava lahenduse ühte põhitunnust: kui vormi arendaja on kirjeldanud mingi schema elemendi väljanägemist, siis vormi genereerimisel seda ka kasutatakse, kui aga vastav kirje puudub, siis kasutatakse elemendi kuvamisel vaikeväärtusi. Samuti näitame kuidas DynaData esitluskirjest muutes saab vormi kohandada ning et antud lahendus töötab ka pärast seda, kui schema muutub – DynaForm suudab vormi genereerida ka uue schema põhjal (kehvemal kujul). Veebivormi arendaja saab sel juhul DynaData faili muutunud kohad üle käia ja viia need vastavusse schema muutustega. Seega võimaldab antud lahendus veebivorme uuendada aluseks oleva schema suhtes järkjärgult ning ilma katkestusteta.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Marlon Dumas
Kaitsmise aasta
2010
 
PDF