arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Hadoop klastrite automaatne skaleerimine
Nimi Toomas Römer
Kokkuvõte Pilve arvutused on viimaste aastate jooksul palju kõneainet pakkunud. Alates sellest, et tegemist ei ole millegi muuga kui virtualiseerimine ilusa nimega, kuni selleni, et tulevik on pilve arvutuste paralt. Juba 4 aastat on virtuaalsed serverid, andmehoidlad, andmebaasid ja muud infrastruktuuri elemendid olnud kattesaadavad veebiteenustena. Antud töös me ehitame ise sklaleeruva MapReduce platvormi, mis baseerub vabalähtekoodiga tarkvara Apache Hadoop projektil. Antud platvorm skaleerib end ise, vastavalt serverite koormatusele kaivitab uusi servereid, et kiirendada arvutusprotsessi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta 2010
PDF