arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mäkketõusu algoritm ja selle variandid kahe probleemi näitel
Nimi Mari-Liis Oldja
Kokkuvõte Mäkketõusu algoritm on üks lihtsamaid tehisintellekti otsingualgoritme ja seetõttu ka tihti kasutatav. Antud töö eesmärk on Tartu Ülikoolis õpetatava tehisintellekti kursuse kuulajatele lisamaterjali loomine, mis aitaks mäkketõusu algoritmi ning selle erinevate variantide tööpõhimõtet paremini mõista. Lisaks on töö käigus loodud programm, mis 8-mängu ja 8 lipu probleemi alusel visualiseerib algoritmi tööd ning toetab seega veelgi teemast arusaamist. Töö sisaldab ka ülevaadet loodud programmi abil kogutud statistikast, mis võiks aidata mäkketõusu algoritmi erinevaid variante ka omavahel võrrelda.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Mare Koit
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad