arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Secure Tropos mudelite ja Misuse Case diagrammide teisendamise prototüüp
Nimi Eduard Sing
Kokkuvõte Selle lõputöö eesmärgiks on arendada tööriista prototüüp, mis saaks teisendada Secure Tropos mudeli Misuse case diagrammiks ning vastupidi. Prototüübi abiga saavad arendajad jagada andmeid kahe modelleerimistööristade vahel, kus Secure Tropos mudelid (SecTro2 Tool) ja Misuse case diagrammid (MagicDraw UML) on projekteeritud.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad