Helivaljuse mõõtja

Nimi
Angelina Kozina
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on anda õpetajatele ning õpilastele põhjalik eestikeelne kasutusjuhend firma Vernier poolt toodetud helianduri kohta ning tutvustada anduri kasutamisvõimalusi koos LEGO Mindstorms komplektiga. Töö on koostatud kolmes peatükis. Esimeses peatükis iseloomustatakse heli ja kirjeldatakse heli mõisteid andmaks lugejale ülevaate heli omadustest. Teises peatükis kirjeldatakse ja lahatakse Vernier'i helivaljuse mõõtjat ja tema tööpõhimõtteid. Kolmandas peatükis on toodud helivaljuse mõõtjale mõeldud ülesanded koos kirjeldustega ja võimalike lahendustega.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad