Analüüs äriprotsesside juhtimise tarkvarale

Nimi
Allar Soo
Kokkuvõte
Antud bakalaureuse töö eesmärgiks on analüüsida olemasolevat äriprotsesside juhtimise tarkvara ning leida võimalused funktsionaalsuse ja efektiivsuse arendamiseks ning tuua välja ka kitsaskohad ja kasutamisvõimalused koolis. Töö sisuks on Signavio, Bizagi, draw.io ning ProM kirjeldused ning nende kasutamisel tehtud tähelepanekud. Iga peatüki lõpus on ka järelduste osa. Saadud tulemustest on näha, et kõiki uuritud programme on võimalik kasutada edukalt ülikooli tasemel. Samuti selgus, et programmides ei esinenud kriitilise tähtsusega puudujääke. Autor järeldas, et antud tööd on võimalik edasi kasutada baasdokumendina äriprotsesside juhtimise tarkvarapaketi või ProMi dokumentatsiooni loomiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF