Laomajanduse tarkvara hetkeseis ning disain ja arendus

Nimi
Tair Vaher
Kokkuvõte
Antud lõputöö eesmärgiks oli uurida Eestis pakutavaid laomajanduse rakendusi eelkõige väiksemaid ettevõtteid silmas pidades, mis ei tegele peamiselt hulgimüügiga, kuid millel oleks vaja ikkagi ladude seisude üle arvet pidada. Lisaks sellele selgitati ka nõuded vastavale rakendusele jällegi silmas pidades väiksemaid ettevõtteid ning koostati sellele ka disain, andmemudel ning prototüüp. Järeldusena leiti, et vastavas segmendis pole laomajanduse tarkvarale pole sobivaid pakkujaid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF