arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Java Message Service objektide hoidla realisatsioon .NET platvormil
Nimi Raivo Eriksoo
Kokkuvõte Antud töö tutvustab sõnumivahetust ja Java Message Service valdkonda. Praktilise osana realiseeritakse JMS objektide hoidla .NET platvormil. Valminud JMS hoidlale tehakse testid hindamaks tarkvara jõudlust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2014
PDF