Pythoni koodi muudatuste analüsaator

Nimi
Aarne Aramaa
Kokkuvõte
Selles töös käsitletakse logimistarkvara kasutamist programmeerimise õpetamisel, logidest andmete kogumist ja struktureerimist ning koodi muudatuste analüüsimist ehituse seisukohalt. Töö käigus täiendati programmeerimise õppimiseks mõeldud programmeerimiskeskkonna Thonny logimise funktsionaalsust ja kirjutati programm, mis Thonny logide põhjal teostab koodi muudatuste analüüsi ja genereerib analüüsi tulemuseks olnud andmetega HTML failid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Aivar Annamaa, Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF