Automaatne Mobiilseadmete Ühendumine Integreeritud Mikrofonide Abil

Nimi
Jakob Mass
Kokkuvõte
Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab meetodit, kuidas mobiilseadmete sensorite abil saada informatsiooni kasutajate sotsiaalse konteksti kohta. Seadmete mikrofone kasutades tehakse kindlaks, millised kasutajad paiknevad samas asukohas. Selle saavutamiseks viiakse sensorandmete peal läbi klasteranalüüs välisel serveril. Lisaks analüüsile annab server ka koos asuvatele seadmetele teada üksteise olemasolust ning varustab neid juhistega, kuidas teineteisega Bluetooth-i abil ühenduda. Käesolev töö pakub sellise platvormi teostuse kirjeldust. Testitulemused näitavad, et pakutaval lahendusel on koos asumise kindlaks tegemisel 75% täpsus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Satish Narayana Srirama, Huber Flores
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF