Õppematerjalide loomine rakendustarkvarale Project Anarchy

Nimi
Timo Kallaste
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua õppematerjalid rakendustarkvarale Project Anarchy. Viimane on tarkvara, mis on mõeldud eelkõige mobiilsete mängude loomiseks. Töö koosneb kolmest peatükist, millest esimeses selgitatakse modernse mängumootori ülesehitust ja kirjeldatakse kahte mängumootorit. Teises peatükis analüüsitakse e-kursust, selle ülesehitust ning keskkonda, milles kursus toimub. Kolmandas peatükis antakse detailsem ülevaade loodava kursuse struktuurist.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF