arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Andmete integreerimine erinevatelt veebilehtedelt kasutatud autode veebiportaali näitel
Nimi Suido Valli
Kokkuvõte Kasutatud auto ostmine võib olla pikk ja riskantne protsess. Käesolevas töös maandatakse kasutatud auto ostmisega kaasnevaid riske parandades ostja informeeritust koondades auto andmed ühte kohta. Valminud veebiportaal annab kasutajale kuulutuse andmete põhjal ülevaate auto ajaloost ja tehnilistest andmetest. Valminud portaal kasutab erinevaid veebi-põhiseid liidestamise võtteid erinevatest veebiallikatest vajaliku info kogumiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Siim Karus
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad