arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


E-poe tarkvara kasutatavuse testimine
Nimi Erik Berendsen
Kokkuvõte Selles bakalaureusetöös uuritakse kasutatavuse testimise meetodeid ning pakutakse välja e-poe tarkvara kasutatavuse hindamiseks meetod. Seda meetodit rakendatakse e-poe tarkvaral, peale mida saab hinnata selle meetodi päriselulist rakendust e-poe tarkvarade kasutatavuse hindamiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Alfred Paul Kurt Pfahl
Kaitsmise aasta 2014
PDF