RNA-seq andmete analüüsi töövoog

Nimi
Henry Mägi
Kokkuvõte
Kuna bioloogid viivad läbi suurel hulgal ülegenoomseid geeniekspressiooni eksperimente, on tekkinud vajadus töövoo jaoks, millega saaks töödelda ning analüüsida RNA-seq andmeid. Selline töövoog koosneb erinevatest arvutuslikest tööriistadest ning sisendfaili tüüpidest, mis teeb ühtse töövoo arenduse raskeks ülesandeks, kuid teeks teadlastele andmete analüüsi ja tulemuste tõlgendamise palju lihtsamaks. Kohandatud töövoogu on lihtsam rakendada, kuid see nõuab, et kasutaja oleks tuttav kõikide arvutuslike tööriistadega, millest töövoog koosneb. Käesoleva töö eesmärk oli kirjeldada detailselt RNA-seq andmete analüüsi töövoo loomist ning rakendamist. Saadud tulemustest võib järeldada, et ühtse töövoo tarkvara iRAP vajab veel edasiarendust. Lisaks sellele aitavad tulemused paremini mõista erinevate tööriistade funktsioonidest ning nende potentsiaalsetest parandustest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Hedi Peterson, Kersti Jääger
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad