arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


RNA-seq andmete analüüsi töövoog
Nimi Henry Mägi
Kokkuvõte Kuna bioloogid viivad läbi suurel hulgal ülegenoomseid geeniekspressiooni eksperimente, on tekkinud vajadus töövoo jaoks, millega saaks töödelda ning analüüsida RNA-seq andmeid. Selline töövoog koosneb erinevatest arvutuslikest tööriistadest ning sisendfaili tüüpidest, mis teeb ühtse töövoo arenduse raskeks ülesandeks, kuid teeks teadlastele andmete analüüsi ja tulemuste tõlgendamise palju lihtsamaks. Kohandatud töövoogu on lihtsam rakendada, kuid see nõuab, et kasutaja oleks tuttav kõikide arvutuslike tööriistadega, millest töövoog koosneb. Käesoleva töö eesmärk oli kirjeldada detailselt RNA-seq andmete analüüsi töövoo loomist ning rakendamist. Saadud tulemustest võib järeldada, et ühtse töövoo tarkvara iRAP vajab veel edasiarendust. Lisaks sellele aitavad tulemused paremini mõista erinevate tööriistade funktsioonidest ning nende potentsiaalsetest parandustest.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Hedi Peterson, Kersti Jääger
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad