arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


LEGO Mindstorms EV3 ja NXT ristkasutus
Nimi Ranno Käomägi
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua Kooliroboti projektiga seoses läbiviidava õpetajakoolituse tarvis eestikeelne õppematerjal. Töö on abistavaks ja suunavaks materjaliks LEGO Mindstorms robootikakomplektide ostmisel. Töö koosneb kolmest peatükist, millest esimeses tutvustatakse LEGO ettevõtet ning LEGO Mindstorms robotikomplekte. Teises peatükis tuuakse välja LEGO Mindstorms versioonide NXT ja EV3 komponentide omavaheline ühilduvus. Kolmandas peatükis tuuakse välja põnevamad seisukohad intervjuust robootikaringide juhendaja Taavi Duviniga.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2014
PDF