Eesti framenet'i viimine MySQL'i

Nimi
Gerth Jaanimäe
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on viia Eesti freimileksikon üle MySQL’i. See võimaldab veebiliidese abil süsteemi kiiremat ja mugavamat kasutamist. Framenet on selline leksikaalsemantiline ressurss, kus sõnad on erinevalt teistest jaotatud freimidesse. Freimiks nimetatakse antud juhul olukorra, sündmuse või objekti kirjeldust.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Neeme Kahusk
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad