arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eesti framenet'i viimine MySQL'i
Nimi Gerth Jaanimäe
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on viia Eesti freimileksikon üle MySQL’i. See võimaldab veebiliidese abil süsteemi kiiremat ja mugavamat kasutamist. Framenet on selline leksikaalsemantiline ressurss, kus sõnad on erinevalt teistest jaotatud freimidesse. Freimiks nimetatakse antud juhul olukorra, sündmuse või objekti kirjeldust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Neeme Kahusk
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad