Sarnaste elementide tuvastamine veaparanduskoodide abil

Nimi
Gerli Viikmaa
Kokkuvõte
Sarnaste elementide tuvastamine suurest hulgast on probleem, mida esineb erinevates valdkondades. See töö konstrueerib ja analüüsib kahte algoritmi sisendhulgast sarnaste paaride leidmiseks. Näidatakse, et need algoritmid on sarnaste DNA järjestuste leidmiseks rakendatavad ja efektiivsed.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Laur
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF