Pythoni teek programmeerimisülesannete automaatseks testimiseks

Nimi
Karl-Aksel Puulmann
Kokkuvõte
Antud töö sisaldab kirjeldust Pythoni teegi kohta, mille abil saab automaatselt testida programmeerimisülesandeid sissejuhatavates programmeerimiskursustes. Antud teegi abil saab testida nii sisend-väljundipõhiseid ülesandeid ja ka funktsioone samal ajal. Töö esimeses osas analüüsitakse olemasolevaid hindamissüsteeme. Lisaks tutvustatakse kuidas loodud teeki saab kasutada erinevate ülesannetetüüpide testimiseks, kuidas teeki laiendada ning kuidas teda kasutada olemasolevate hindamissüsteemide sees. Kirjeldatakse ka teegi arhitektuuri, kuidas turvata võõra koodi käivitamist ning tuuakse välja kogemused teegi kasutamisest eri kursustes.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Aivar Annamaa, Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF