Aine "Süsteemihaldus" õppesüsteemi praktikumijuhendaja veebiliides

Nimi
Alar Kirikal
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö käigus luuakse aine MTAT.08.021 "Süsteemihaldus" praktikumijuhendajate jaoks veebiliides, mis tsentraliseerib kursuse juhendajate ressursid ja mille abil oleks tulevikus lihtsam kursust administreerida. Hetkel on kursuse juhendajatel kasutusel mitmeid erinevaid skripte ning tööriistu, kuid neid kasutatakse vastavalt oma äranägemisele suvalises järjekorras ning tulevastel kursusejuhendajatel on raske neid kasutada. Seetõttu vajaminevad skriptid automatiseeritakse ja integreeritakse töö käigus valminud veebikeskkonda, mis muudab skriptide kasutamise lihtsamaks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Artjom Lind
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad