Naistudengid arvutiteaduse instituudi erialadel

Nimi
Helina Ziugand
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö põhineb Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna arvutiteaduse erialadel õppivate naistudengite arvamusel. Töö eesmärgiks on uurida naiste õpingutega seotud eripärasid ning käsitleda nende poolt välja toodud muresid ning probleeme. Lisaks kirjeldatakse võimalikke lahendusi, mis võiksid naiste arvu arvutiteaduse instituudi erialadel tõsta.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson, Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF