Masinõppe kasutamine ajuandmete analüüsiks lühimälu nõudva katse ajal

Nimi
Kristina Martšenko
Kokkuvõte
Käesolev töö uurib ahvi prefrontaalse ajukoore neuronite elektrilist aktiivsust, kui ahv osaleb lühimälu nõudvas katses. Analüüsi esimeses osas kasutatakse juhendatud masinõpet, et näha, kas aju aktiivsuse põhjal on võimalik ennustada ahvi käitumist. Leitakse, et kuigi enne käitumist ei suudeta seda ennustada, on 69% tõenäosusega võimalik see õigesti välja lugeda käitumisejärgsest neuronite aktiivsusest. Analüüsi teises osas uuritakse, kuidas neuronite aktiivsus sadu katseid sisaldava päeva jooksul muutub. Leitakse, et enamasti püsib aktiivsus sama, kuid osadel neuronitel tõuseb või langeb. Samuti leitakse, et neuroni muutus päeva jooksul ei ole seotud sellega, kuidas see katse jooksul käitub. Need leiud võivad viia parema arusaamiseni prefrontaalse ajukoore ja lühimälu omadustest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raul Vicente, Kristjan Korjus
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad