Jalgpalli Frameneti tõlkimine eesti keelde ja jalgpalli tekstikorpuse koostamine

Nimi
Andreas Orlo
Kokkuvõte
Kicktionary on mitmekeelne jalgpalli-alane leksikaal-semantiline ressurss, mis põhineb FrameNeti freimisemantikal. Kicktionary pakub freimi semantilist informatsiooni, mis võimaldab kasutajal mõista jalgpalli kirjeldamiseks kasutatud sõnade tähendusi. Töö tule-museks on freimileksikon, mis sisaldab eesti keelde tõlgitud Kicktonary freime. Töö teiseks tulemuseks on jalgpalli tekstikorpus, mis on ka morfoloogiliselt ja süntaktiliselt ühestatud. Käesolev töö on eelduseks, et ühestatud jalgpallitekste saaks koostatud freimidega automaatselt märgendada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Neeme Kahusk
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad