Veebirakenduste skaleerimine Amazon Cloud'is

Nimi
Timur Hassanov
Kokkuvõte
See bakalaureusetöö annab ülevaate serveripoolsetest skaleerimisvõimalustest Amazon Web Services Linuxi instantsidel. Töö subjektis on valitud MediaWiki, mis on kirjutatud PHP programmeerimiskeeles ning kasutab MySQL relatsioonilist andmebaasi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad