arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebirakenduste skaleerimine Amazon Cloud'is
Nimi Timur Hassanov
Kokkuvõte See bakalaureusetöö annab ülevaate serveripoolsetest skaleerimisvõimalustest Amazon Web Services Linuxi instantsidel. Töö subjektis on valitud MediaWiki, mis on kirjutatud PHP programmeerimiskeeles ning kasutab MySQL relatsioonilist andmebaasi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad