Uuring turvalise tarkvara arenguprotsesside kohta

Nimi
Silver Jürimäe
Kokkuvõte
Turvalise tarkvara arendusprotsessidel on tähtis roll turvalise tarkvara kavandamisel, aga erinevate arendusprotsessidel vahel on rakse valikut teha ilma nendevahelise võrdluseta. Veel enam peale arendusprotsessi rakendamist tuleb valida meetodid, mida kasutada selle arendusprotsessi rakendamisel. Meetodite valikul tekib aga probleem, sest arendusprotsessides ei ole öeldud, milliseid meetodeid tuleks kasutada, et täita vajalikud tegevused turvalise tarkvara arendamiseks. Selle töö raames me võrdleme kolme erinevat turvalise tarkvara arendusprotsessi: Microsoft Security Development Lifecycle, OWASP CLASP ja Cigital’s Security Touchpoints. Järgmisena me keskendume valitud arendusprotsesside faasile, mis käsitleb turvariskide haldust ja viime läbi uuringu, et teada saada, mis on tänapäevased turvariski meetodid. Me anname nendest meetoditest lühikokkuvõtte ja võrdleme neid omavahel, mis loodetavasti lihtsustab nende vahel valimist. Me koostame veel leitud meetoditest ühise vaate, mis aitab kaasa kõigi arendusprotsesside poolt pakutud tegevuste täitmisele selle faasis. See on vajalik, sest riskihaldus mängib suurt rolli turvalise tarkvara arendamisel ja erinevate riskihaldus meetodite kombineerimist saab kasutada, et avastada rohkem riske loodavast tarkvarast ja hiljem neid riske korrektselt leevendada.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF