Programmeerimisalased koolikülastused

Nimi
Heike Randlahe
Kokkuvõte
Käesolev bakalaureusetöö on mõeldud eelkõige materjalina järgmiste programmeerimisalaste koolikülastuste tegijatele. Töös tuuakse välja, miks tuleks üldse programmeerimisalaseid koolikülastusi teha ning kuidas võiks nendeks ette valmistuda. Lisaks räägitakse ka programmeerimiskeeltest ning lauamängust, mida kasutasid 2013/2014. õppeaastal koolikülastuste tegijad. Samuti on antud töös välja toodud külastatud koolide õpilaste ning õpetajate tagasiside ja koolikülastajate endi muljed ning soovitused järgmistele programmeerimisalaste koolikülastuste tegijatele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF